Samtliga upphandlingar exkl. Hvb barn och unga, finns numera i det nya systemet. När upphandlingen Hvb barn och unga är färdig, efter juridiska överprövningar, så kommer den att läggas in i det nya systemet. Det gamla systemet kommer att finnas kvar tills det att alla nya upphandlingar blivit publicerade.

Upphandlad vård - Välkommen

Välkommen

Den här webbplatsen är endast tillgänglig för behöriga användare. Om du inte kommer åt sidorna trots att du borde det kan kontaktpersonen i din kommun/stadsdel hjälpa dig.

E-postadress


Lösenord


Glömt lösenord?