Upphandlingar som gäller från och med 2016, dvs "nya" upphandlingar, kommer att publiceras i det nya systemet. Det gamla systemet kommer att finnas kvar tills det att alla nya upphandlingar blivit publicerade. De nya avtalen inom VO och HVB-vuxna samt Handledning finns i det nya systemet. Från den 22:a december 2016 är avtalen "Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende" och "Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna" tillgängliga. Övriga upphandlingar läggs in efterhand i det nya systemet.

Upphandlad vård - Välkommen

Välkommen

Den här webbplatsen är endast tillgänglig för behöriga användare. Om du inte kommer åt sidorna trots att du borde det kan kontaktpersonen i din kommun/stadsdel hjälpa dig.

E-postadress


Lösenord


Glömt lösenord?