Upphandlingar som gäller från och med 2016, dvs "nya" upphandlingar, kommer att publiceras i det nya systemet. Det gamla systemet kommer att finnas kvar tills det att alla nya (giltighetstid 2016 och framåt) upphandlingar blivit publicerade. De nya avtalen inom VO och HVB-vuxna samt Handledning finns i det nya systemet. Övriga upphandlingar läggs in efterhand i det nya systemet.

Upphandlad vård - Välkommen

Välkommen

Den här webbplatsen är endast tillgänglig för behöriga användare. Om du inte kommer åt sidorna trots att du borde det kan kontaktpersonen i din kommun/stadsdel hjälpa dig.

E-postadress


Lösenord


Glömt lösenord?